List od Ambasadora RP w sprawie A-Level z języka polskiego

Jesteśmy dumni, że mogliśmy być zaangażowani w kampanię na rzecz obrony egzaminu A-Level z języka polskiego. Tymbardziej że kampania owa zakończyła się pełnym sukcesem.

Wszystko to pokazuje jak bardzo potrzebujemy wspólnego działania, które jak widać przynosi oczekiwane efekty. To co cieszy jeszcze bardziej to fakt, że nasz język ojczysty po raz kolejny nie ugiął się pod żadną presją polityczną czy ekonomiczną. Te gratulacje należą się również Panu Ambasadorowi oraz wszystkim pracownikom Ambasady oraz Konsulatu. Jesteśmy świadomi ogromu pracy i zaangażowania naszych urzędników i to prawdziwa przyjemność móc z Państwem współpracować.

Poniżej list od Ambasadora RP Witolda Sobkowa.

 

 Sz. Pani  Elżbieta Kardynał

Szanowna Pani,

Z prawdziwą satysfakcją i przyjemnością przyjąłem oficjalną informację brytyjskiego Ministerstwa Edukacji o utrzymaniu egzaminu A-Level z języka polskiego. Tym samym decyzja ta wieńczy okres ponad rocznych starań, by egzamin ten pozostał nadal w ofercie AQA (Assessment and Qualifications Alliance).

Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ogromne zaangażowanie w obronę egzaminu środowiska polonijnego, w tym Pani, Polskiej Macierzy Szkolnej, Ambasady RP w Londynie, organizacji polonijnych i mediów. To dzięki wsparciu takich osób, jak Pani, kampania na rzecz obrony tego egzaminu była szeroko rozpowszechniona i pozwoliła, między innymi, zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod petycją o jego utrzymanie, jak też przekonać naszych brytyjskich przyjaciół, jak ważna to sprawa.

Składam Pani serdeczne podziękowania za zaangażowanie w naszą wspólną sprawę na rzecz polskich dzieci i młodzieży. Życzę Pani nieustającej satysfakcji z wykonywania niezmiernie ważnej pracy na rzecz Polski i polskiej społeczności na emigracji.

                                               Z wyrazami szacunku,

Witold Sobków, Ambadsador RP

Wszystkie te emocje pokazują jak bardzo potrzebujemy wspólnego działania, które jak widać przynosi oczekiwane efekty. To co cieszy jeszcze bardziej to fakt, że nasz język ojczysty po raz kolejny nie ugiął się pod żadną presją polityczną czy ekonomiczną. Te gratulacje należą się również Panu oraz wszystkim pracownikom Ambasady oraz Konsulatu. Jesteśmy świadomi ogromu pracy i zaangażowania naszych urzędników i to prawdziwa przyjemność móc z Państwem współpracować.

Podążaj za nami