Motto/Wartości/Wizje

Symbol: Kwiat Lnu

Podobnie jak włókna Kwiatu Lnu w EWA splatamy interesy zarówno społeczności europejskiej jak i władz brytyjskich w celu stworzenia silnej całości. To holistyczne podejście pozwala Stowarzyszeniu EWA stworzyć samowystarczalne i w pełni zintegrowane społeczeństwo.

Wizja:

Zintegrowana społeczność, gdzie europejscy imigranci są w stanie wykorzystać swój potencjał społeczno-gospodarczy poprzez edukację i świadczenie wysokiej jakości usług.

Motto:

Pomagać europejskim imigrantom w śmiałym wyrażaniu swoich potrzeb, wartości i przyszłości w zintegrowanej społeczności na terenie Wielkiej Brytanii.

Wartości:

  • Społeczeństwo jako priorytet
  • Doskonałość i profesjonalizm
  • Wrażliwość
  • Integralność      

Podążaj za nami