Wsparcie finansowe ze środków IRJP 2023

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu "Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.
Nazwa przedsięwzięcia:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Londynie (I)
Kwota dotacji: 
w 2023r: 46 696,00 PLN
w 2024r: 54 197,00 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia:  813 264,00PLN 
Przedsięwzięcie  „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Londynie (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.
 

Podążaj za nami