Program nauczania

Program Nauczania

Szkoła Polska w Walsall realizuje program nauczania w oparciu o polską podstawę programową dla polskich szkół za granicą opracowaną w 2010r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Szkoła pracuje w oparciu o podręczniki Pani Pawlusiewicz, Pani Rabiej, Pani Anny Siek, Marii Slęzak i Anny Witowskiej- Gmiterek stworzonych z myślą o dzieciach polonijnych uczęszczających do szkół sobotnich.011

Podążaj za nami