Wsparcie finansowe 2023/2024

 

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Rozwój polskojęzycznego wsparcia dla dzieci i dorosłych

Kwota dotacji:

32 000,00 zł w 2023 r.

35 000,00 zł w 2024 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 789 474,00 zł

Zadanie publiczne polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń terapeutów, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania związanych z działalnością w zakresie poradnictwa i wsparcia.

   znaki na stronie www

 

Podążaj za nami