Zmiana budynku szkoły

West Bromwich, 15.08.2023 r.
 
Drodzy Państwo!
 
Niniejszy list ma na celu wyjaśnienie sytuacji w jakiej znalazła się nasza szkoła. Związana jest ona z wynajmowanym przez nas budynkiem ShirelandBiomedical UTC w West Bromwich, mieszczącym się na 350 High Street, B70 8DJ. 
Zarząd collegu zdecydował nie przedłużać z nami umowy wynajmu na rok szkolny 2023/2024. Mimo naszych usilnych starań i zaproponowaniu kilku rozwiązań oraz zaangażowaniu Pana Michaela Jarrett, który pełni funkcję Director of children and education in Sandwell, nie udało nam się znaleźć porozumienia w tej kwestii. 
Przez ostatnich kilka tygodni, podjęliśmy wiele działań, które miały na celu znalezienie dla nas nowego miejsca. Dzięki wsparciu Pana Micheala Jarrett, nasza oferta została wysłana do wszystkich primaryschools w Sandwell. My na własną rękę kontaktowaliśmy się ze wybranymi secondaryschools. Na naszą niekorzyść działał niestety fakt, że w momencie dowiedzenia się o decyzji ShirelandBiomedical UTC, szkoły zamykały się na czas wakacji.
W ostatnim tygodniu lipca odezwał się do nas Dyrektor LangleyPrimary School, Pan Anthony James, który z wielkim entuzjazmem podszedł do możliwości nawiązania z nami współpracy oraz wynajęcia nam budynku szkoły po to, abyśmy mogli zapewnić naszym uczniom możliwość kontynuowania nauki. 
Szkoła mieści się przy Titford Road, B69 4QB, Oldbury. Wstępna wizytacja szkoły oraz pierwsze rozmowy przebiegły pomyślnie. Po pozytywnej ocenie referencji, które musieliśmy przedstawić zarówno Dyrektorowi, jak i Governing Body tej właśnie placówki, jesteśmy na etapie określania warunków umowy między naszymi szkołami.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że odległość od miejsca, w którym byliśmy do tej pory zwiększy się o 3 mile, ale chcielibyśmy móc kontynuować prowadzenie zajęć i nie przerywać edukacji naszych uczniów do momentu znalezienia szkoły, która byłaby w West Bromwich, tak jak ShirelandBiomedical UTC.Jednocześnie zaznaczamy, że nie rezygnujemy z dalszych poszukiwań takiego właśnie miejsca. Uważamy jednak, że za zmianą przemawia wiele pozytywnych czynników, które z korzyścią wpłyną na edukację naszych podopiecznych oraz na funkcjonowanie szkoły.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku, jeżeli przedstawione powyżej zmiany, nie są dla Państwa odpowiednie, możecie oczywiście podjąć decyzję o zrezygnowaniu ze szkoły, bez jakiegokolwiek obciążenia finansowego.Mamy jednak niegasnącą nadzieję, że mimo zaistniałej sytuacji, możemy liczyć na Państwa zrozumienie i wsparcie oraz chęć pozostawienia Waszych dzieci w naszej szkole, aby w dalszym ciągu mogły korzystać z edukacji polonijnej tak, jak miało to miejsce dotychczas. 
Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych etapach związanych z przebiegiem nawiązywania współpracy z LangleyPrimary School.
Z wyrazami szacunku
Zarząd i Dyrekcja szkoły

Podążaj za nami