Program nauczania

Program Nauczania

Szkoła Polska w Walsall realizuje program nauczania w oparciu o polską podstawę programową dla polskich szkół za granicą opracowaną w 2010r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Szkoła pracuje w oparciu o podręczniki Pani Pawlusiewicz, Pani Rabiej, Pani Anny Siek, Marii Slęzak i Anny Witowskiej- Gmiterek stworzonych z myślą o dzieciach polonijnych uczęszczających do szkół sobotnich.


Dodatkowo, w roku akademickim 2014/15 Szkoła wprowadziła możliwość nauki w klasie 1 w oparciu o interaktywną platformę edukacyjną Libratus, której szkoła jest partnerem w rejonie West Midlands. Więcęj informacji na temat Libratusa możesz uzyskać tutaj.

011

Podążaj za nami