Edukacja

Aby edukować społeczeństwo poprzez świadczenie doskonałych usług.

EWA oferuje kursy języka angielskiego ESOL oraz języka polskiego na poziomach nauczania wczesnoszkolnego (EYFS), małych matur (GCSE) oraz matur (A Level)-w celu umożliwienia naszym klientom obujęzycznej komunikacjii wzmocnienia tożsamości wśród dzieci. Nasi studenci to przede wszystkim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy szkolą się u nas w zakresie języka ojczystego, geografii oraz historii Polski jak i języka angielskiego i matematyki.

Dążymy do zwiększenia wśród naszych uczniów perspektywy akademickiej, jak również mamy na celu umożliwienie pierwszym pokoleniom imigrantów lepszych szans zatrudnienia i ogólnej integracji w zróżnicowanym społeczeństwie brytyjskim.

Podążaj za nami