Wsparcie finansowe 2022

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach: North West i West Midlands.

Kwota dotacji: 45 625,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 388 760,13 PLN

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polskaWsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach: North West i West Midlands polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

  znaki na stronie www

 

Podążaj za nami