Wsparcie finansowe 2022

 

Informujemy, że European’s Welfare Association otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Wielkiej Brytanii

Kwota dotacji: 31999,95 PLN (5537,09 GBP)

Całkowita wartość zadania publicznego: 241 700,00 PLN

Zadanie publiczne pn. „Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Wielkiej Brytanii” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością organizacji polonijnych, działających na terenie Wielkiej Brytanii. 

   znaki na stronie www

 

Podążaj za nami